System transferu (praca domowa)

PRZENIEŚĆ systemu lub komunistycznej kapitału pracy w domu dla kawałek Stawka opłaty manipulacyjnej Perera materiał, noga otrzymane od przedsiębiorcy.

System transferu jako formy wyzysku kapitalistycznym występuje na wszystkich etapach rozwoju kapitalizmu w branży.

Jednak to jest najbardziej charakterystyczne dla okresu produkcji. "Drobnych rolników, podnoszenie rybołówstwa i industrializacja dużych maszyn Hannes, Lenin pisze, jest bardzo łatwo zrezygnować z pracy w domu. Do produkcji tego samego okresu rozwoju kapitalizmu — kontekst niezłomną trwałości, pracownik z ziemi, z małych zakładów Obi Liem wokół dużych — pracy, ale to jest prawie niemożliwe do wyobrażenia bez pracy ręka na domy "(Lenin, op, t. III, Strona. 343).

Stale rozwijają w dobie kapitalizmu zniweczyć proces małych producentów używane kapitalistów do pracy, rozdawanie domu eko nomizirovat′ oznacza produkcji, poprawić działanie reguły i niższe płace do minimum. Pole działania wyścigi pre przemysłu stale rozszerzona, domu kręci się zdalny oddział fabryki, MA nufaktury lub placówkach handlowych, kapitału przez niewidzialne nici prowadzi do sytuacji, DWI całą armię z pracy do domu, RAS siał w dużych miastach i na wsi.

Skala korzystania z systemu transferu w carskiej Rosji wyraźnie przedstawia uzasadnienie powinno być przygotowane zgodnie z tabelą, zaczerpnięte z książki "Lenin rozwoju kapitału twarze w Rosji»:

Rękodzieło Liczba zakładów Liczba pracowników
Fundacja Instytut badań Rone sto
ABS w % ABS. w %
Odczuwalne w Kinešemskom u.  Kostroma warg. 28 593 56,4 458 43,6
Sundučnyj w Muromsk. u. Vladimira warg. 9 89 43,8 114 56,2
Wiewiórka w Kargopol′sk. u. Północnej warg. 8 175 10.5 1675 89,5
Szewc w z. Kimry w Twerze warg. 20 184 4.8 3602 95,2
Garbarni w mieście. Sarah Poole Wiatka warg. 6 214 16.5 1080 83,5

System transferu reprezentuje najbardziej ciężki i z vratitel′nuû tworzą kapitalistyczne operacji. "Tak zwane pracy domowej, Marx pisze, eksploatacji jest jeszcze bardziej bezwstydne niż w manufak rundzie" (Marks, kapitału, vol. I 8 Ed., 1930, Strona. 382-383).

Zdolności pracowników do re tivleniû zmniejsza ich podział; między pracodawcą a pracownikiem liczbę drapieżnych pośredników naruszania szkodników; niskie płace niezwykłej herbaty zmusiła pracowników nadmiernie wydłużania dnia roboczego zaangażowania kobiet i dzieci, oszczędność kosztów żywności, miejsca, ogrzewanie i innych podstawowych potrzeb.

Dostępność pracy, przynosząc gruntów i domów i wiecznej nędzy z powodu nielegalnej pracy, stworzenie warunków do podporządkowania.

Szczególnie trudno odzwierciedlenie systemu transferu, gdzie kapitalistycznych stosunków re pletaûtsâ z pozostałości feudalne. W takim przypadku przeniesienie systemu z nieuchronnie dit siłowniki do nie prikrytomu enforcer. Zarząd

TSB 1, wyd., t. 48, k. 113-114.