Система за трансфер (домашна)

ТРАНСФЕР система, или комунистически капитал работа у дома за обработка на парче процент такса Велизара материал, получени крак от предприемач.

Система за трансфер като форма на капиталистическата експлоатация се случва на всички етапи от развитието на капитализма в индустрията.

Въпреки това това е най-характерни за период на производство. "Малките земеделски производители повишаване на риболова, както и голяма машина индустриализация Ханес, Ленин пише, е много лесно да се откаже от работа у дома. Производство на същия период развитието на капитализма — с непоклатима постоянство контекста, служител със земята, с Оби Liem малки обекти около големи — работа, но това е почти невъзможно да си представим без ръка работа в къщи "(Ленин, ОП, t. III, страница. 343).

Постоянно разгръща в ерата на капитализма процес рушат малките производители използват капиталисти да работят, раздават дом еко nomizirovat′ средства за производство, подобряване правило операция и по-ниски заплати до минимум. Полето операция раси постоянно разширени, домашна промишленост предварително се върти отдалечен клон фабрики, MA nufaktury или търговски предприятия, капитал чрез невидими нишки води до DWI ситуация с цяла армия от домашни работи, RAS пося в големите градове и в селата.

Степента на използване на системата за трансфер в царска Русия ясно илюстрира обосновка трябва да бъде подготвена по таблицата, взети от книгата "Ленин развитие капитал лица в Русия»:

Занаяти Брой на обектите Броят на работниците
Изследователския институт на Фондацията сто мина
ABS в % ABS. в %
Чувствах в Kinešemskom u.  Кострома устни. 28 593 56.4 458 43,6
Sundučnyj в Muromsk. ф. На Владимир устни. 9 89 43,8 114 56,2
Катерица в Kargopol′sk. ф. Olonets устни. 8 175 10.5 1675 89.5
Обущар на в с. Kimry в Твер устните. 20 184 4.8 3602 95.2
Фабрика в града. Сара Пуул Vyatka устни. 6 214 16.5 1080 83.5

Система за трансфер представлява най-тежки и от vratitel′nuû образуват една капиталистическа операция. "Така нареченият домашен труд, Маркс пише, експлоатация е още по-безсрамен отколкото в manufak кръг" (Маркс, капитал, об. I, 8 Ed., 1930, страница. 382-383).

Способността на работниците да re tivleniû намалява тяхната дивизия; между работодателите и работниците редица хищнически посредници натрапвам вредители; извънредни чай ниското заплащане е принуден работници неправомерно удължаване на работния ден включва жени и деца, спестяване на разходите за храна, пространство, отопление и други основни нужди.

Наличност на работа привеждане земята и домовете и вечна нищета поради неправилна работа, създават условия за поробване.

Особено трудно отразени система за трансфер, когато капиталистически отношения отново pletaûtsâ с феодалната останки. В този случай, прехвърля системата неизбежно задвижки ДИТ да не prikrytomu правоприлагащият. съвет

TSB 1, ed., т. 48, к. 113-114.