Електронски директна демократија

Јас мислев многу за пропусти и слабости на Советската власт. Впрочем, колку беа Сето тоа е направено за доброто на ослободувањето на работниците и селаните од капиталистичкото ропство, колку милиони луѓе загинаа во граѓанската војна и Втората светска. И веднаш по Втората светска војна од страна на социјалистичка Југославија се движи предводена од предавник Тито. […]